W.J.M. Boonenburg

De auteur W.J.M. Boonenburg, geboren 3 juli 1946, begon, na zijn opleiding tot boekdrukker, zijn carrière in het grafisch bedrijfsleven waar hij tien jaar werkzaam zou zijn. Na zijn studie tot grafisch docent verzorgde hij het technisch onderwijs in de grafische technieken aan de grafische school te Den Haag. Na het behalen van de akte Nederlands MO-A, legde de auteur zich toe op het geven van onderwijs in zowel de grafische vakken als in de Nederlandse taal.

In de laatste tien jaar van zijn actieve loopbaan als onderwijzer begeleidde hij allochtone leerlingen bij het verwerven van een werkplek in het grafische bedrijfsleven waarbij een stageperiode bij diverse bedrijven in de Haagse regio het hart vormde van deze vooropleiding van deze allochtone leerlingen tot grafisch vakman.

Na zijn actieve loopbaan in het onderwijs lege hij zich toe op de realisatie van zijn biografische roman ‘De Verkeerde Wereld ‘ om zodoende de tot dan toe ondergewaardeerde en praktisch vergeten persoonlijkheid, Mienette A.M.M. Storm – v.d. Chijs, in de feministische geschiedenis van Nederland voor het voetlicht te brengen.

De auteur is getrouwd en heeft twee inmiddels volwassen zonen die hun eigen weg in onze maatschappij hebben gevonden.

De auteur heeft getracht in zijn roman een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van zijn romanpersoonlijkheid. Het beeld, dat geschetst wordt, is geenszins bedoeld als een biografische verslaggeving van het leven van Mienette Storm – v.d. Chijs. De reden voor deze keuze is dat er slechts een geringe hoeveelheid gedocumenteerd archiefmateriaal over de hoofdpersoon te achterhalen is. Deze roman moet dan ook gezien worden als een beschrijving van het leven van A.M.M. Storm – v.d. Chijs zoals dit leven mogelijk had kunnen zijn. De auteur heeft voor dit doel gebruik kunnen maken van de zeer schaars voorhanden zijnde documenten en archieven uit de verzamelingen van o.a. het IAVV te Amsterdam, het archief in Kaapstad, Zuid Afrika, Het Utrechts gemeente archief en het gemeentearchief te Delft.